Rezultate preliminare concurs planuri de afaceri – Proiect „DARE TO START! – ID 104118, judetul Arges, Reg. Sud-Muntenia

  • Start: January 8, 2019 12:00 am
  • End: January 8, 2019 12:00 am

Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana (AEDU) – Partener 5 a publicat  rezultatele preliminare din cadrul concursului de de planuri de afaceri din cadrul Proiectul „DARE TO START! – Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane Educate”- ID 104118, pentru judetul Arges, Regiunea Sud-Muntenia.

Rezultatele se gasesc la linkul: http://www.asoc-edu.ro/index.php?r=info%2Fview&id=260&subsite=main&fbclid=IwAR0qJA2WSCgpuZxqt-UbDNfhtEjK0WVB-UP68T4C-l9HQH4l_g25ly93fps

Nr. crt Nume,prenume participant Eligibilitate Punctaj mediu final Finantabil
(DA/NU)
1 Badescu Alexandru Ioan ADMIS        66,33 DA
2 Badescu Daniela Ioana ADMIS        66,67 DA
3 Dicu M. Luminita Marcela ADMIS        67,67 DA
4 Duminica Florina ADMIS        58,67 DA
5 Gheorghe Andrei Marian ADMIS        62,33 DA
6 Grigore Simona ADMIS        55,00 DA
7 Macaneata Bogdan ADMIS        60,00 DA
8 Manacneata Anca Cristina ADMIS        66,00 DA
9 Popescu Lucian ADMIS        57,67 DA
10 Radu C. Camelia Elena RESPINS        36,33 NU
11 Vochin Bogdan Andrei ADMIS        65,67 DA
Sharing: