Anunt publicare metodologie

Asociatia “Partnet – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila, Agrafics Communication, Judetul Dambovita, Municipiul Targoviste, Municipiul Ploiesti, Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana – parteneri in proiectul „DARE TO START! – Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane Educate”, cod SMIS 104118, finantat din Fondul Social European in cadrul programului Romania Start Up Plus POCU 2014-2020,  a publicat pe site-ul daretostart.partnet.ro  Metodologia de evaluare si selectie a Planurilor de afaceri.

 

Concursul se adreseaza participantilor la cursurile de competente antreprenoriale organizate in cadrul proiectului, precum si celor care indeplinesc criteriile de acces in grupul tinta. Informatii suplimentare privind inscrierea la concurs, evaluarea si selectia planurilor de afaceri castigatoare care vor beneficia de finantare sub forma de subventii, precum si documentele necesare inscrierii se regasesc in prezenta metodologie.

 

Termenul limita pentru depunerea dosarului de candidatura la concursul planurilor de afaceri din judetele incluse in proiect (Dambovita, Ialomita, Prahova, Teleorman, Arges, Calarasi si Giurgiu) este 28.01.2019, ora 16:00.

Privitor la obligativitatea depunerii de catre candidat in cuprinsul
dosarului de concurs a Cazierului judiciar pentru candidat si daca este cazul pentru asociat/-i – in original si a Cazierului fiscal pentru
participant si, daca este cazul pentru asociat/-i – in original, se face urmatoarea precizare: daca cele doua documente sau unul dintre acestea nu se pot/poate depune in original, candidatul si/sau asociatul/asociatii, dupa caz vor depune declaratii pe proprie raspundere in acest sens, avand obligativitatea ca, in cazul declararii planului de afaceri castigator, sa depuna documentele solicitate, la care se face referire mai sus.

Pentru a veni in sprijinul candidatilor, facem urmatoarele precizari: 

–        referitor la declaratia privind apartenenta la grupul tinta, mentionam ca aceasta este continuta in cadrul Anexei 5 – Declaratie eligibilitate

–        formatul declaratiei de evitare a dublei finantare si a declaratiei privind elaborarea planului de afaceri se regasesc atasate prezentei erate.

Eventualele clarificari referitoare la metodologia de evaluare si selectie a Planurilor de afaceri, se transmit in scris, la adresa de email daretostart@partnet.ro, pana la data de 22.01.2018.