Conditii de participare la Concursul planurilor de afaceri

Domiciliul in mediul rural sau urban din cele 7 judete ale regiunii Sud Muntenia

Someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere cu scopul crearii de noi locuri de munca, studenti

Varsta peste 18 ani

Nu fac parte din categoria NEETS

Au urmat cursurile de formare profesionala antreprenoriala organizate in cadrul proiectului.

Nu au calitatea de asociati majoritari in structura altor societati comerciale infiintate in baza legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

  • cel putin 10% din planurile de afaceri propun masuri ce vor promova concret dezvoltarea durabila prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile de catre intreprinderile finantate;
  • cel putin 10% din planurile de afaceri propun activitati ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor;
  • cel putin 10% din planurile de afaceri propun masuri ce vor promova concret inovarea sociala;
  • cel putin 25% din planurile de afaceri propun masuri ce vor promova concret utilizarea si calitatea TIC;
  • cel putin 10% din planurile de afaceri propun masuri ce vor promova concret consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si/sau inovarii, prin derularea de activitati specifice;
  • Numarul planurilor de afaceri ce prevad activitati economice ce se incadreaza in CAEN, Sectiunea G – Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor, cu exceptia Grupei 452 – Intretinerea si repararea autovehiculelor, nu va depasi 20% din numarul total al planurilor de afaceri finantate;
  • Se va avea in vedere selectia planurilor de afaceri in care este prevazuta aplicarea de mecanisme de preluare a unor servicii publice, prin intermediul unor activitati comerciale vizand servicii sociale, culturale, de mediu etc., dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare in comunitate.