Asociatia „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila”, in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu SC Agrafics Communication, Judetul Dambovita, Municipiul Targoviste, Municipiul Ploiesti si Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana, implementeaza proiectul cu titlul „DARE TO START! – Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane Educate” cod SMIS 104118, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational apital Uman.

Dezvoltarea resurselor umane reprezinta unul dintre elementele fundamentale ale unei cresteri economice sustenabile, iar proiectul „DARE TO START! – Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane Educate” raspunde acestei necesitati prin furnizarea de actiuni complexe bazate pe experienta dobandita si pe know-how-ul acumulat de catre Solicitant si membrii parteneriatului, de-a lungul timpului. Ne dorim sa promovam cultura antreprenoriala din Romania dezvoltand ocuparea pe cont propriu in mediul urban la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin infiintarea a 73 de intreprinderi cu profil non-agricol.

Obiectivul general al proiectului „DARE TO START! – Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane Educate”- ID 104118, il constituie dezvoltarea antreprenoriatului si cresterea ocuparii pe cont propriu in mediul urban la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin infiintarea a 73 de intreprinderi cu profil non-agricol, in vederea crearii a minim 146 de noi locuri de munca durabile si de calitate si promovarii mobilitatii lucratorilor. Pentru a duce la indeplinire obiectivul propus prin proiect, se va organiza un concurs constand in analiza si evaluarea a 600 de planuri de afaceri depuse in vederea finantarii. Astfel, se vor completa grile de evaluare a planurilor de afaceri si se vor selecta planurile de afaceri optime in ceea ce priveste continutul, justificarea, concordanta cu realitatea segmentului de piata, inovatia, utilitatea si viabilitatea acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. OS 1: Cresterea gradului de constientizare a peste 1000 de persoane din regiunea Sud Muntenia cu privire la alternativele antreprenoriale, importanta crearii a noi locuri de munca, oportunitatile oferite in cadrul proiectului, prin derularea a 7 campanii judetene de informare.
  2. OS 2: Dezvoltarea competentelor a 600 de persoane din grupul tinta din regiunea Sud Muntenia in vederea dezvoltarii spiritului antreprenorial si infiintarii unei afaceri, prin cursuri de Competente antreprenoriale, workshop-uri de dezvoltare durabila, egalitate de sanse si nondiscriminare si seminarii motivationale.
  3. OS 3: Dezvoltarea antreprenoriatului in regiunea Sud Muntenia prin selectarea a 73 de planuri de afaceri in vederea finantarii.
  4. OS 4: Cresterea abilitatilor si competentelor celor 73 de persoane ale caror planuri au fost selectate, prin derularea stagiilor de practica, a cursurilor de Comunicare in limba engleza, Competente IT.
  5. OS 5: Sustinerea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu prin acordarea de subventii pentru infiintare afaceri pentru 73 de persoane din grupul tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate si acordarea serviciilor de consultanta/consiliere/mentorat.
  6. OS 6: Cresterea gradului de ocupare prin crearea a minim 146 de noi locuri de munca in cadrul celor 73 de intreprinderi create.

Parteneriatul este constituit din 6 entitati cu responsabilitati si atributii egale, specializate in promovarea antreprenoriatului, fiecare partener urmand sa fie responsabil de implementarea proiectului in regiunea Sud Muntenia, la nivelul urmatoarelor 7 judete: Dambovita, Ialomita, Prahova, Teleorman, Arges, Calarasi si Giurgiu. Partenerii responsabili cu organizarea si desfasurarea concursului sunt:

Beneficiarul – Asociatia “Partnet – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila;

Membru 1 – SC Agrafics Communication;

Membru 2 – Judetul Dambovita;

Membru 3 – Municipiul Targoviste;

Membru 4 – Municipiul Ploiesti;

Membru 5 – Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana.

Proiectul va contribui inclusiv la realizarea obiectivului specific al programului si apelului prin dezvoltarea competentelor a 600 de persoane din grupul tinta din regiunea Sud Muntenia in vederea dezvoltarii spiritului antreprenorial, precum si infiintarii unei afaceri, prin acordarea de subventii si de servicii de consultanta/consiliere/mentorat, pentru 73 de persoane din grupul tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate.

Astfel, proiectul va avea un efect pozitiv, pe termen lung, asupra economiei locale si regionale, crescand nivelul de ocupare prin crearea a cel putin 146 de noi locuri de munca in cadrul celor 73 de intreprinderi create, autosustinerea financiara a antreprenorilor si o viziune axata pe dezvoltare microeconomica.

Valoarea totală a proiectului este de 17.817.204,60 lei, din care 15.106.016,32 lei contribuția Uniunii Europene și 2.637.319,88 lei contribuție din bugetul național.

Durata proiectului este de 36 luni iar regiunea de implementare este Sud-Muntenia, incluzand judetele Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Teleorman, Argeș, Giurgiu si Călărași.